cho $result;}} ?> Phòng GD&ĐT Huyện Lộc Hà
Wednesday, 20/02/2019 - 20:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TĨNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v đôn đốc nhập cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đào tạo và nộp báo cáo cuối năm trên hệ thống

Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
25/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cuộc thi tiếng hát tiếng AnhVoice up
Ngày ban hành:
03/04/2018
Ngày hiệu lực:
03/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực