Sunday, 16/06/2019 - 15:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TĨNH
Văn bản liên quan
V/v tập huấn sửa dụng các thiết bị
Ngày ban hành:
10/11/2017
Ngày hiệu lực:
10/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận buổi làm việc về công tác xây dựng , củng cố trường MN và tiều học đạt chuẩn QG trên điạ bàn xã Phù Lưu
Ngày ban hành:
08/11/2017
Ngày hiệu lực:
08/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo địa phương và trường MN Mai Phụ về công tác xây dựng trường chuẩn QG
Ngày ban hành:
08/11/2017
Ngày hiệu lực:
08/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo địa phương và trường TH Tân Lộc về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc Gia
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực