Thursday, 04/03/2021 - 20:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TĨNH
 • Ngô Đức Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán
  • Điện thoại:
   0973634759
 • Lê Trọng Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0913 676 568
 • Phan Thanh Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0989802971