Thursday, 20/09/2018 - 16:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TĨNH
 • Ngô Đức Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0973634759
 • Lê Trọng Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0961725128
 • Phan Thanh Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989802971