Tuesday, 17/07/2018 - 14:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TĨNH
 • Ngô Đức Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0973634759
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Trọng Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0961725128
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thanh Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989802971
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: