Sunday, 29/05/2022 - 02:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TĨNH
 • Ngô Đức Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán
  • Điện thoại:
   0973634759
 • Lê Khắc Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0913511177
  • Email:
   khacyengd@gmail.com