Thursday, 04/03/2021 - 19:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TĨNH
 • Trần Văn Thiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ biệt phái CNTT
  • Điện thoại:
   0979808037
 • Nguyễn Xuân Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ biệt phái TCCB
  • Điện thoại:
   0913294891
 • Lê Hữu Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên HC
  • Điện thoại:
   0977074546
 • Phạm Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư HĐ
  • Điện thoại:
   0977444238
 • Trần Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Đoàn - Đội
  • Điện thoại:
   0977298740