Tuesday, 17/07/2018 - 01:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TĨNH
 • Phạm Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0977444238
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Xuân Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0913294891
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0978531056
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0977298740
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Hữu Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0977074546
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Văn Thiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979808037
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: